Galerie de Lucien Vatynan

Ghent

Ghent

Untitled

Untitled

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

Douce mélancolie

Douce mélancolie

Morning stillness

Morning stillness

The cat in the window

The cat in the window

Man in black

Man in black

Aube d’été

Aube d’été

Day’s end

Day’s end

Le phare de Goury

Le phare de Goury

Sunrise in Barfleur

Sunrise in Barfleur

Quand passent les cigognes …

Quand passent les cigognes …

A la queue leu-leu

A la queue leu-leu